image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Lịch thường trực HĐND - UBND huyện tiếp công dân năm 2017
Lượt xem: 1505

THÔNG BÁO

   Lịch thường trực HĐND huyện tiếp công dân năm 2017

     Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ ba,

 ngày 10/01/2017

2

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ  Sáu,

ngày 10/02/2017

3

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ sáu,

ngày 10/3/2017

4

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Hai,

ngày 10/4/2017

5

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Tư,

 ngày 10/5/2017

6

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ Hai,

 ngày 12/6/2017

7

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ Hai,

 ngày 10/7/2017

8

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ Năm,

ngày 10/8/2017

9

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai,

ngày 11/9/2017

10

Đ/c Trần Xuân Sang – PCT HĐND huyện

Thứ ba,

 ngày 10/10/2017

11

Đ/c Lưu Quang Tuyển – PCT TT HĐND huyện

Thứ sáu,

 ngày 10/11/2017

12

Đ/c Triệu Đức Hạnh – Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai,

ngày 11/12/2017

 THÔNG BÁO

   Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân năm 2017

 

     Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 

 

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm,

 ngày 5/01/2017

2

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ  Sáu,

ngày 20/01/2017

3

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 6/02/2017

4

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 20/02/2017

5

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 6/3/2017

6

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 20/3/2017

7

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư,

 ngày 5/4/2017

8

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Năm, ngày 20/4/2017

9

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ sáu,

ngày 5/5/2017

10

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 22/5/2017

11

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 5/6/2017

12

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Ba,

ngày 20/6/2017

13

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Tư,

ngày 5/7/2017

14

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Năm,

ngày 20/7/2017

15

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 7/8/2017

16

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 21/8/2017

17

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ 3,

ngày 5/9/2017

18

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Tư,

ngày 20/9/2017

19

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm,

ngày 5/10/2017

20

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ Sáu,

 ngày 20/10/2017

21

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Hai,

 ngày 6/11/2017

22

Đ/c Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

Thứ Hai,

ngày 20/11/2017

23

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - PCT TT UBND huyện

Thứ 3,

ngày 5/12/2017

24

Đ/c Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện

Thứ Tư,

 ngày 20/12/2017

Tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo các đơn vị:

1. Thanh tra huyện:  Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Q. Chánh thanh tra huyện.

2. Văn phòng UBND huyện:

- Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Chánh VP HĐND và UBND huyện

- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện.

- Đ/c Trần Trọng Hải - Chuyên viên VP HĐND và  UBND huyện.

3. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng Phòng TNMT.

4. Phòng LĐTBXH: Đ/c Lê Thị Hồng Ánh - Trưởng Phòng LĐTBXH.

5. Phòng Tư pháp:  Đ/c Vũ Đức Lợi – Trưởng phòng Tư pháp

6. Công an huyện: Đ/c Trần Mạnh Tùng - Đội an ninh - Công an huyện.

7. Văn phòng Huyện ủy: 01 đ/c lãnh đạo Văn phòng HU

8. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo UBKT HU

 UBND huyện yêu cầu:

 - Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;

- UBND thị trấn cử cán bộ dân phòng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân.

- Một số đơn vị: Phòng Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp PTNT, VP HĐND và UBND huyện phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.

 HĐND-UBND huyện trân trọng thông báo./.                                                                                    

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3