image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND năm 2019
Lượt xem: 1111


THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND năm 2019
(Từ tháng 08/2019 đến tháng 12/2019)
-----
I. Thời gian tiếp công dân

- Huyện ủy tiếp công dân: 1 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng.
- HĐND tiếp công dân: 1 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng.
- UBND tiếp công dân: 2 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng và ngày thứ Tư của tuần thứ 4 trong tháng.
II. Thành phần tham gia tiếp công dân
1. Các phòng, ban, ngành được phân công tham gia tiếp công dân theo quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước (Luật tiếp công dân năm 2013) (có danh sách kèm theo) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo lãnh đạo huyện chủ trì buổi tiếp công dân về tiến độ, kết quả việc giải quyết vụ việc tại phiên tiếp công dân.
Các cơ quan chức năng có liên quan phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.
2. Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;
3. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm tham dự cùng phiên tiếp công dân của HU-HĐND-UBND huyện đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn, UBND huyện đã có văn bản đôn đốc nhiều lần chưa chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 
4. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:
- Phân công cán bộ trực tại phòng tiếp công dân để ghi danh sách công dân đến đăng ký từ ngày hôm trước khi diễn ra buổi tiếp công dân thường kỳ của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện.
- Từ 16h00-17h00 của buổi đăng ký tiếp công dân: Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân về danh sách và tiến độ giải quyết các vụ việc được đăng ký tiếp vào buổi tiếp dân.
- Thông báo cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự phiên tiếp dân trường hợp đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn mà UBND huyện đã có văn bản đôn đốc giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về UBND huyện.

III. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện năm 2019

Năm 2019

Buổi 1

(Thứ Tư tuần thứ 2)

Buổi 2

(Thứ Tư tuần thứ 4)

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Tháng 8

14/8

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

TVHU, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện.

28/8

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 9

11/9

- Đ/c Lê Quang Huy

Phó Bí thư TT HU,

Chủ tịch HĐND huyện.

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện

25/9

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 10

09/10

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên

TUV, Bí thư Huyện ủy.

- Đ/c Trần Xuân Sang

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

23/10

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 11

13/11

- Đ/c Nguyễn Đức Tiến

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

TVHU, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện.

27/11

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

Tháng 12

11/12

- Đ/c Lê Quang Huy

Phó Bí thư TT HU,

Chủ tịch HĐND huyện PCT UBND huyện.

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

25/12

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.


IV. Thành phần tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị: 
1. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo.
2. Thanh tra huyện:  Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Q. Chánh thanh tra huyện.
3. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:
- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Ban tiếp công dân huyện;
- Đ/c Vũ Trung Quyết - Chuyên viên Văn phòng;
- Đ/c Vũ Văn Đan - Công chức Văn phòng.
4. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng phòng . 
5. Phòng Lao động TBXH: Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng.  
6. Phòng Tư pháp:  Đ/c Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng.
7. Công an huyện: Đ/c Trần Mạnh Tùng - Đội an ninh. 
- Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;
- Một số đơn vị: Phòng Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên MT, Nông nghiệp PTNT, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.
Thông báo này thay thế Thông báo 01-TB/VP ngày 02/4/2019 của Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện.
Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện trân trọng thông báo./.
image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3