image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Lịch tiếp công dân năm 2020
Lượt xem: 1256
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND huyện năm 2020
 
I. Thời gian tiếp công dân
- Huyện ủy tiếp công dân: 1 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng.
- HĐND tiếp công dân: 1 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng.
- UBND tiếp công dân: 2 ngày/1 tháng, cụ thể: vào ngày thứ Tư của tuần thứ 2 trong tháng và ngày thứ Tư của tuần thứ 4 trong tháng.
II. Thành phần tham gia tiếp công dân
1. Các phòng, ban, ngành được phân công tham gia tiếp công dân theo quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước (Luật tiếp công dân năm 2013) (có danh sách kèm theo) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để báo cáo lãnh đạo huyện chủ trì buổi tiếp công dân về tiến độ, kết quả việc giải quyết vụ việc tại phiên tiếp công dân.
Các cơ quan chức năng có liên quan phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu.
2. Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;
3. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm tham dự cùng phiên tiếp công dân của HU-HĐND-UBND huyện đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn, UBND huyện đã có văn bản đôn đốc nhiều lần chưa chỉ đạo giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. 
4. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:
- Phân công cán bộ trực tại phòng tiếp công dân để ghi danh sách công dân đến đăng ký từ ngày hôm trước khi diễn ra buổi tiếp công dân thường kỳ của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện.
- Từ 16h00-17h00 của buổi đăng ký tiếp công dân: Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân về danh sách và tiến độ giải quyết các vụ việc được đăng ký tiếp vào buổi tiếp dân.
- Thông báo cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng dự phiên tiếp dân trường hợp đơn thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn mà UBND huyện đã có văn bản đôn đốc giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng không gửi báo cáo về UBND huyện.
III. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo HU-HĐND-UBND huyện năm 2020

Năm 2020

Buổi 1
(Thứ Tư tuần thứ 2)

Buổi 2
(Thứ Tư tuần thứ 4)

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Ngày tiếp

Lãnh đạo tiếp

Tháng 01

08/01

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện
- Đ/c Trần Xuân Sang HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

22/01

- Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tháng 02

12/02

- Đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
- Đ/c Nguyễn Thanh Hà TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

26/02

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 03

11/03

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên

TUV, Bí thư Huyện ủy.

- Đ/c Trần Xuân Sang

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

25/03

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 04

08/04

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

- Đ/c Trần Xuân Sang

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

22/04

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

Tháng 05

13/05

- Đ/c Lê Quang Huy

Phó Bí thư TT HU,

Chủ tịch HĐND huyện PCT UBND huyện.

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

27/05

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

Tháng 06

10/06

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

- Đ/c Trần Xuân Sang

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

24/06

- Đ/c Vũ Tiến Duật

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tháng 07

08/07

- Đ/c Lưu Quang Tuyển

Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

- Đ/c Trần Xuân Sang HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

22/07

- Đ/c Nguyễn Thanh Hà

TVHU, Phó Chủ tịch  TT UBND huyện.

Tháng 08

12/08

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

26/08

- Đ/c Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Tháng 09

09/09

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên

TUV, Bí thư Huyện ủy.

- Đ/c Trần Xuân Sang - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Lưu  Văn Dũng - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

23/09

- Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Tháng 10

14/10

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

28/10

- Đ/c Lưu  Văn Dũng - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Tháng 11

11/11

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Đ/c Trần Xuân Sang - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

25/11

- Đ/c Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tháng 12

09/12

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Đ/c Lê Quang Huy - Phó Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện

- Đ/c Lưu  Văn Dũng - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

23/12

- Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyệnIV. Thành phần tham gia các buổi tiếp công dân có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị: 
1. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: 01 đ/c Lãnh đạo.
2. Thanh tra huyện:  Đ/c Vũ Thị Lan - Chánh thanh tra huyện.
3. Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện:
- Đ/c Trần Phương Thảo - Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Ban tiếp công dân huyện;
- Đ/c Vũ Trung Quyết - Phó Chánh Văn phòng;
- Đ/c Trần Trọng Hải - Công chức Văn phòng;
- Đ/c Vũ Văn Đan - Công chức Văn phòng.
4. Phòng Tài nguyên MT: Đ/c Nguyễn Xuân Hưởng - Trưởng phòng.
5. Phòng Lao động TBXH: Đ/c Nguyễn Văn Sinh - Trưởng phòng. 
6. Phòng Tư pháp:  Đ/c Nguyễn Thành Công - Trưởng phòng.
7. Công an huyện: Đ/c Đoàn Phương Đông - Đội phó đội an ninh. 
- Công an huyện phân công cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân;
- Một số đơn vị, địa phương: Phòng Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên MT, Nông nghiệp PTNT, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện, các xã, thị trấn phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân khi có yêu cầu./.
 

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3