image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 21 057
  • Tất cả: 7119894
Đảng bộ huyện Nam Trực lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 188

Một mùa xuân mới đã về mang theo bao niềm tin và hy vọng. Xuân của đất trời giao hòa. Mỗi chồi non lộc biếc, hoa thắm hương nồng, như báo hiệu một năm mới tốt lành, khởi sắc. Chào đón đất nước bước sang một mùa xuân mới,  xuân Quý Mão 2023, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 93 mùa xuân  với bao khát vọng lớn lao và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân cả nước nói chung và trên quê hương Nam Trực anh hùng nói riêng. 

anh tin bai

   Năm 2022 đã qua đi, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn nhiều khó khăn, nhìn lại năm cũ 2022 với đầy khó khăn thử thách, đặc biệt là đại dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Mặc dù vậy,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực, cố gắng, triển khai toàn diện, quyết liệt, tích cực các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực. Sự thành công đó, được khơi nguồn từ một nhân tố vô cùng quan trọng, đó là tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, hiệp lực, mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát cơ sở, lấy cơ sở làm mục tiêu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trong đó đã lấy “công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” để tập trung thực hiện, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, làm hạt nhân để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đột phá cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện  được tăng cường từ huyện đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện  được thực hiện tốt trên trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng;  tổ chức và kiểm tra giám sát.

Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ quan tâm, chú trọng, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin, tâm trạng xã hội, đồng thời chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc xã hội, kịp thời định hướng, ổn định tư tưởng ngay từ cơ sở. Trong năm Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc gắn với  tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Đảng được kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp và ngày càng được nâng cao. Hoàn thành đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện. Trong đó có 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 44 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số cán bộ đánh giá, xếp loại là 197 đồng chí; trong đó có 36 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 144 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, 7 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Huyện cũng đa hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 đối với quy hoạch cấp huyện, cấp xã và khối cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (63 tổ chức cơ sở đảng và 61 trường học). Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nam Trực lần thứ 29, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027.

Xác định rõ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp huyện Nam Trực  đã xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt chương trình kiểm tra giám sát năm 2022. Trong đó, đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, quy định của Điều lệ Đảng và tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nổi cộm, bức xúc; ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thoái hóa về chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời uốn nắn những tồn tại, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn giám sát của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, chất lượng hoạt động được đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023.

Về công tác xây dựng chính quyền: Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, Chương trình giám sát năm 2022. Tổ chức thành công 06 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường lệ. Tổ chức giám sát công tác quản lý thu, chi các khoản thu theo dự toán ngân sách năm 2020, 2021; việc thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách pháp luật về công chứng, chứng thực của UBND các xã, thị trấn. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các xã, thị trấn theo kế hoạch. Hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ lớn, trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường, giao thông, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, khiếu tố, thực hiện chính sách xã hội, tổ chức bộ máy và công chức, viên chức... đều đạt kế hoạch đề ra.

anh tin bai

Nông thôn mới xã Nam Lợi ngày nay

Về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Đến nay, toàn huyện đã có 19/20 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318 giai đoạn 2021-2025 đối với 7 xã và chỉ đạo thị trấn Nam Giang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023; 3 xã Điền Xá, Nam Hùng, Nam Hoa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ. Về sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả hết sức khả quan. Sản lượng lương thực cây có hạt và thủy sản vượt kế hoạch được giao. Tổ chức diễn tập công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đạt kết quả cao. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành thống kê đất đai năm 2021; ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tổ chức đấu giá đất xen kẹt tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2022-2025; tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2019-2021 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện như: Dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định; Dự án xây dựng tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Xây dựng đường tỉnh lộ 485B đoạn qua huyện; Dự án Cụm Công nghiệp tập trung Đồng Côi (giai đoạn 2); Dự án kè sông An Lá, xã Nghĩa An Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa năm 2022 đạt 101% vượt kế hoạch giao. Các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh cơ bản đều được giải quyết nhanh. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông gắn với việc làm vệ sinh môi trường, vệ sinh kênh mương vào các ngày Chủ Nhật xanh hàng tháng, góp phần chỉnh trang cảnh quan môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông: Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; Giá trị sản xuất công nghiệp  đạt 7.713 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, giao thông được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là các dự án khu dân cư tập trung, các công trình trọng điểm được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, đạt kế hoạch. Triển khai các thủ tục xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện: cụm công nghiệp Tân Thịnh quy mô 50 ha, cụm công nghiệp xã Nam Thanh quy mô 57 ha, cụm công nghiệp Đồng Thái tại xã Đồng Sơn và xã Nam Thái với quy mô 71,6 ha. Về lĩnh vực Tài chính: Thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 413,8 tỷ đồng, bằng 118,4% dự toán giao. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo; các chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch giao tạo nguồn bổ sung tăng chi nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022. Về lĩnh vực văn hóa xã hội: tiếp tục ổn định, tổ chức lễ đón Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh và khánh thành Đền thờ Trạng nguyên Trần Văn Bảo. Ngành giáo dục vẫn là điểm sáng trong mọi phong trào, đặc biệt là đạt kết quả thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 đạt giải nhất toàn đoàn và xếp thứ 3 toàn tỉnh; thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong xếp thứ 2 toàn tỉnh. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành giao 100% quân theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu cụm xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. Triển khai các thủ tục dự án xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ huyện; Thủ tục giải phóng mặt bằng xây dựng vị trí đóng quân của Trung đoàn BB8/Sư đoàn 395/Quân khu III; xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ khối B. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn huyện, các sự kiện chính trị quan trọng. Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện. Công bố Quyết định về việc tổ chức Công an xã chính quy thuộc tỉnh Nam Định. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nề nếp, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

anh tin bai
 

Khu dân cư văn hóa nông thôn mới Đồng Lư, xã Tân Thịnh

Năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đều hoàn thành xuất sắc. 2/2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng cờ: “Đơn vị dẫn đầu PTTĐ” năm 2022.

Có được những thành tích nổi bật nêu trên đó là được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các Sở, ngành của tỉnh; sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của các cấp Chính quyền, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và hoạt động tích cực của các Ban, Phòng, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025 đề ra. Trong bối cảnh đó, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của huyện đề ra đó là: Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cái cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Về Nam Trực hôm nay, đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được sự thay da đổi thịt của miền quê, những  bâng khuâng xúc cảm và niềm tin yêu cuộc sống cùng tâm thế vững vàng đi tới. Sắc xuân đang tràn ngập khắp ngả đường, ngõ xóm, trên vùng quê cách mạng Nam Trực anh hùng, hiếu học. Xuân mới càng được điểm tô sắc thắm bằng những niềm vui của người dân về một cuộc sống có nhiều  đổi thay với những bước phát triển mới

 Đài phát thanh Nam Trực

image advertisementimage advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
  • Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Nam Trực lần thứ IX - năm 2022
  • Vang mãi một bài ca không quên- Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
1 2 3