image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Lượt xem: 352

   Sáng 28/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã trong toàn quốc.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Nam Trực

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Nam Trực có đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện; đại diện Lãnh đạo và cán bộ làm công tác dân chủ của các Phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện; thủ trưởng và cán bộ làm công tác dân chủ tại các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Trung tâm Y tế huyện.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn, có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của xã; UBMTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của xã; thủ trưởng và viên chức làm công tác dân chủ tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trạm Y tế xã.

Luật số 10/2022/QH15 Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại hội nghị đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Việc phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ các quyền dân chủ cho nhân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước… Đồng thời giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tin: Thu Thủy - Ảnh: Thế Toàn

image advertisement


image advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3