image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1840
  • Trong tuần: 16 942
  • Tất cả: 6265768
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 136

Sáng ngày 6-1-2022, tại phòng họp số 3 trụ sở HĐND-UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Về dự hội nghị, có đồng chí Trần Xuân Bút - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Trần Ngọc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

anh tin bai

Đồng chí Lê Duy Chuyền - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác Tuyên giáo bằng các giải pháp khoa học, hiệu quả, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Trong đó, đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, đổi mới tổ chức học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.  Công tác tư tưởng -văn hóa đạt nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền được ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 06-KH/BTG ngày 06/8/2021 về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phản ánh nỗ lực của huyện, của các địa phương, đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.... Cùng với đó, trong năm qua, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai kịp thời, chủ động, linh hoạt và sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong năm 2021 cũng đạt được hiệu quả tích cực. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã duy trì và tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng. Với phương châm hướng thông tin về cơ sở, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện với các nội dung quan trọng như: Tuyên truyền các quy định của Pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccin phòng COVID-19; tuyên truyền các văn bản của tỉnh, của huyện và các nội dung quan trọng về công tác lãnh đạo, thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2022,..  Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của huyện là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, áp dụng tối đa và nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, thay đổi báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu và thiết thực.

Cùng với đó, công tác nắm bắt và phản ánh các vấn đề dư luận xã hội nề nếp, hoạt động hiệu quả. Ban Tuyên giáo huyện ủy đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước trên internet; chia sẻ lan tỏa các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và của huyện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện thông qua các trang, nhóm Facebook, Fanpage của huyện như Đất Trạng Nguyên, nhóm Nam Trực quê tôi, nhóm Mocha Nam Trực - Lực lượng 47.

Các lĩnh vực công tác Lịch sử Đảng, Khoa giáo, Đào tạo bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua, thực hiện và hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2021.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 ngành Tuyên giáo huyện đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, để triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm sát thực tiễn, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương pháp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh theo định hướng của Đảng gắn với kết quả triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên từ huyện đến cơ sở  đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, toàn diện theo định hướng của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung Kết luận Nghị quyết TW4 Khóa XIII, gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực của công tác Khoa giáo. Tăng cường công tác phối hợp giữa ban Tuyên giáo huyện ủy với các ngành trong khối Khoa giáo. Nâng cao chất lượng nắm bắt Dư luận xã hội trên địa bàn huyện, báo cáo Thường trực huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp phần xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện có liên quan đến công tác Tuyên giáo.  Tham mưu xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy về công tác Tuyên giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối Khoa giáo và công tác Tuyên giáo ở cơ sở. Tổng kết các nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2022, Ban chỉ đạo 35 huyện, công tác Tuyên giáo năm 2022.

Hội nghị cũng đã thông qua các quyết định về việc bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 -2025.

anh tin bai

Đồng chí Trần Xuân Bút - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Bút - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh: Trong năm 2021, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ngành tuyên giáo huyện nhà đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, được tỉnh đánh giá cao. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị ngành Tuyên giáo huyện, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cần tích cực tham mưu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong năm 2022.

Phạm Loan

image advertisementimage advertisement
image advertisement
 

Video Sự Kiện
  • Nam Trực nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa (27/7/1947 - 27/7/2021)
  • Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
  • Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp
  • Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone
1 2 3