image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 13 544
  • Tất cả: 6527432
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trực.
Lượt xem: 77

    Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Phòng họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã họp kỳ thứ 16. Đồng chí Hà Duy Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

anh tin bai

 Đồng chí Hà Duy Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

    Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

    1. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nam Mỹ, xã Hồng Quang, xã Nam Thái, xã Nam Thanh, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Nam Ninh, Khối công thương huyện và các Chi bộ: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

    Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các đơn vị được kiểm tra. Sau khi các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đóng góp các ý kiến vào kết quả kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thống nhất kết luận bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tại một số đơn vị còn chưa đúng về thẩm quyền; Quy trình, hồ sơ thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ.

    Kết luận nội dung: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy yêu cầu các đơn vị được kiểm tra nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong Thông báo kết luận kiểm tra.

    2. Xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với các Đảng ủy: xã Nam Mỹ, xã Hồng Quang, xã Nam Thái, xã Nam Thanh, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Nam Ninh, Khối công thương huyện và các Chi bộ: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

    Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với các đơn vị được kiểm tra. Sau khi các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đóng góp các ý kiến vào kết quả kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thống nhất kết luận bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng dự toán thu, chi tài chính đảng chưa đảm bảo, các nghiệp vụ chi chưa đầy đủ, các chứng từ thu, chi tài chính đảng của một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định.

    Kết luận nội dung: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Thông báo kết luận kiểm tra.

    3. Xem xét kết quả giám sát cấp ủy viên cùng cấp đối với các đồng chí: Đồng chí Trần Xuân Sang - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Tiến Duật - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Đức Lợi - Huyện ủy viên, BTCB, Chánh Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Quy - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối công thương huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; đồng chí Trần Quang Huy - Huyện ủy viên, BTCB, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng - Huyện ủy viên, BTCB, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; đồng chí Lại Văn Đại - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Mỹ

    Ủy ban Kiểm tra đã nghe Đoàn Giám sát báo cáo kết quả giám sát đối với từng đồng chí. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đóng góp ý kiến vào các báo cáo. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thống nhất kết luận những ưu điểm và tồn tại, hạn chế của từng cá nhân được giám sát. Yêu cầu các đồng chí được giám sát phát huy những ưu điểm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

    Căn cứ Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trực trân trọng thông báo./.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

image advertisementimage advertisement
image advertisement
 

Video Sự Kiện
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
  • Nam Trực nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa (27/7/1947 - 27/7/2021)
  • Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
  • Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp
1 2 3