image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 2129
  • Trong tuần: 21 443
  • Tất cả: 7326025
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 năm 2015
Lượt xem: 1449
Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 năm 2015

Ngày 16 tháng 3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trực tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2015. Tham gia lớp có 63 học viên đến từ 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện. Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.

Trong thời gian 10 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 12 chuyên đề chính là: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

image advertisementimage advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementVideo Sự Kiện
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
  • Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Nam Trực lần thứ IX - năm 2022
  • Vang mãi một bài ca không quên- Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
1 2 3