image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1009
  • Trong tuần: 14 625
  • Tất cả: 6447498
Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2015)
Lượt xem: 1324
Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2015)

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đất nước vừa giành được độc lập dân tộc đã gặp phải biết bao khó khăn, trở lực bởi thù trong giặc ngoài, cộng thêm với nền kinh tế do chế độ cũ để lại rất nghèo nàn lạc hậu, nhân dân nhiều nơi đói rét, dịch bệnh hoành hành, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, thất học và mù chữ nặng nề. Trong hoàn cảnh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đề ra nhiều chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời nhằm đẩy lùi những khó khăn trở lực và Người kêu gọi đồng bào cả nước chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Đồng thời do nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vai trò sức khỏe con người, sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ký Sắc lệnh thành lập ngành Y tế và ngành Thể dục Thể thao của nước Việt Nam mới.

Ngày 31 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành Thể dục Thể thao ngày nay. Ngành Thể dục Thể thao mới ra đời nhiệm vụ là liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục để nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc nhằm tăng cường sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam. Để tăng cường và mở rộng các hoạt động Thể dục Thể thao và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 33 ngày 27-3-1946 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngành Thể dục Thể thao mới là cơ quan tham mưu của Chính phủ cách mạng do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Đây là cơ quan quản lý, điều hành công tác Thể dục Thể thao trong phạm vi cả nước. Ngành Thể dục Thể thao mới là cơ quan đặc trách công tác Thể dục Thể thao vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Điều đó chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước cách mạng tháng Tám.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ hướng cho sự hình thành và phát triển nền Thể dục Thể thao mới. Để nền thể thao mới hình thành và phát triển mang bản chất cách mạng, vì lợi ích của toàn dân và đất nước thì điều cơ bản nhất là có sự định hướng đúng đắn, chỉ ra được mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Để đáp ứng điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục". “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Người như ánh dương tỏa chiếu, định hướng cho sự hình thành và phát triển nền Thể dục Thể thao mới của nước Việt Nam mới.

Cuối tháng 3 năm 1946, Hồ Chủ tịch viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”. “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” do Bác Hồ tự tay viết với văn phong bình dị, rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được. Người viết:

“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công.

Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước.

Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí khuyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe.

Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục.

Tự tôi ngày nào cũng tập”.

“Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ với ý tưởng cao đẹp của Người có ảnh hưởng sâu sắc với tình cảm, tinh thần và hành động của nhân dân và mọi người hăng hái làm theo tiếng gọi của vị lãnh tụ kính yêu. Chỉ hai tháng sau khi “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ đăng trên báo Cứu quốc số 199, ngày 27-3-1946, trong toàn quốc đã dấy lên phong trào Khỏe vì nước sôi nổi. Phong trào Khỏe vì nước thực chất là bước đầu của nền Thể dục Thể thao mới còn non trẻ nhưng đầy sinh lực phát triển.

Với những việc làm như: Ra Sắc lệnh thành lập ngành Thể dục Thể thao, viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục”, đích thân phát động phong trào Khỏe vì nước phát triển sôi nổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh nền Thể dục Thể thao mới của nước Việt Nam mới.

Với các tên: Nha Thể thao Trung ương thuộc Bộ Thanh niên rồi đến Nha thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục (1946) và sau này là Ban Thể dục thể thao Trung ương (1957), đổi thành Ủy ban Thể dục Thể thao (1960), Ủy ban Thể dục thể thao đã giữ được vị trí Thể dục Thể thao trong xã hội và trong các giai đoạn cách mạng khác nhau. Lãnh đạo các phong trào thể thao trong nước và quốc tế.

Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người rất coi trọng công tác đối ngoại của Thể dục Thể thao. Người cho rằng đó là một phương tiện quan trọng để giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế. Vì vậy, mọi hoạt động đối ngoại ở trong nước hay quốc tế cũng đều phải đặt mục tiêu đoàn kết, hữu nghị lên hàng đầu.

Chúng ta đang ở thời điểm lịch sử trọng đại, bước vào thế kỷ XXI - mở đầu Thiên niên kỷ mới. Đất nước Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục Thể thao tức là góp phần tích cực xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện.

Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh nhất định sẽ có sự phát triển rực rõ trong thời đại mới của lịch sử.

Ngày Thể thao Việt Nam 27-3

Ngày 29-1-1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27-3 hàng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. “Ngày Thể thao Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh. “Ngày Thể thao Việt Nam” bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử buổi ban đầu của nền Thể dục Thể thao cách mạng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền Thể dục Thể thao của chế độ mới.

Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”, Sắc lệnh nêu rõ: Nha thể thao TW có nhiệm vụ “liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục để nghiên cứu và thực hành thể dục trong toàn quốc”.

Gần hai tháng sau, căn cứ theo quyết định của Quốc dân đại hội VN (Quốc hội khoá 1) họp ngày 2-3-1946 định sự tổ chức của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, thay mặt Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Nha gồm có Phòng Thanh niên Trung ương và Phòng Thể dục TW. Trên thực tế, với những quy định của Bộ Quốc Gia giáo dục, Phòng Thể dục Trung ương đảm nhiệm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Nha Thể dục TW cũ.

Cũng trong ngày 27-3-1946, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khoẻ và nhiều tờ báo khác đăng lời “Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục: Sức khoẻ và thể dục”.

Đây là văn kiện lịch sử, được coi như cương lĩnh đầu tiên về xây dựng nền Thể dục Thể thao cách mạng của nước Việt Nam mới, thể hiện tập trung tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục Thể thao phục vụ sức thịnh.

Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiều nơi trong cả nước dấy lên phong trào Khoẻ vì nước rầm rộ trong năm 1946. Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27-3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm.

Bác Hồ, tấm gương sáng trong việc rèn luyện thân thể

Trong năm qua thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU của ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực về việc “nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn năm 2011-2015” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đã được các cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Sự nghiệp thể dục thể thao được phát triển mạnh mẽ, hàng trăm thiết chế thể thao như sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu, khu thể thao được xây dựng chủ yếu từ kinh phí xã hội hóa trên cơ sở quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa thể thao đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thấm sâu vào từng người, từng gia đình, từng dòng họ và các dân cư trên địa bàn huyện. Số CLB thể dục thể thao ngày càng phát triển ở hầu hết các môn thể dục thể thao; các giải thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao được các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; gia đình thể thao ngày một tăng. Năm 2010 tỷ lệ người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao là 17%, đến năm 2014 là 38%; năm 2010 tỷ lệ gia đình thể thao là 12% đến năm 2014 đạt 25%. Các môn thể thao quần chúng như bơi chải, vật, cờ tướng tiếp tục được duy trì và phát triền ở nhiều cơ sở như: Bơi Chải tại Đền Bơi xã Nam Toàn, chùa Cổ Giả xã Nam Tiến; Vật tại lễ hội Chùa Như - Đồng Sơn, họ Triệu - Nam Hoa.

Đ/c Vũ Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

tặng cờ cho hai đơn vị tổ chức xuất sắc đại hội TDTT cơ sở năm 2013

Cùng với các môn thể thao truyền thống, các môn thể thao mang hơi thở của thời đại như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông .... được các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành VHTT đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đầu tư, từ việc phát triển phong trào cơ sở đến tập trung đào tạo, tập huấn, tổ chức các giải thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền truyền thống vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5; ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các môn thể thao như bơi chải, bơi lội, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền tiếp tục là những môn thể thao mũi nhọn tham gia các giải thi đấu đỉnh cao do tỉnh, khu vực tổ chức đạt thành tích cao, là huyện luôn luôn đứng ở vị trí nhất, nhì toàn đoàn, khẳng định sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư đứng đắn của các cấp ủy đảng chính quyền, cơ quan chuyên môn từ huyện đến cơ sở đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển; nhiều môn thể dục thể thao thực sự trở thành “món ăn” không thể thiếu đối với mỗi người dân, thể dục thể thao trở thành bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển.

 Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, chúng ta ôn lại 69 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thể dục Thể thao, ôn lại lời dạy của Bác Hồ về Thể dục Thể thao để mọi người ra sức phấn đấu, phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng phong trào Thể dục Thể thao cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc để phục vụ sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh như lời Bác Hồ muôn vàn kính yêu  hằng mong muốn./.

image advertisementimage advertisement
image advertisement
 

Video Sự Kiện
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
  • Nam Trực nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa (27/7/1947 - 27/7/2021)
  • Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
  • Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp
1 2 3