image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Nam Trực hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 1604

Thực hiện Thông tri số 11-TT/HU ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực về việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 126 /KH-HND, ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Nam Trực xác định công tác chỉ đạo Đại Hội cấp cơ sở tiến tới Đại Hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. 
                                  Đại hội Hội Nông dân xã Nam Thắng

Để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội nông dân các xã, thị trấn, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, Thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch; lựa chọn xã Nam Tiến là đơn vị tổ chức Đại hội điểm; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, các văn bản hướng dẫn đại hội tới các đồng chí trong BCH Hội, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hướng đã các chi hội tổ chức hội nghị tổng kết hết nhiệm kỳ; phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Hội Nông dân huyện trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn .

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm ở xã Nam Tiến, Hội Nông dân huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị làm tốt khâu chuẩn bị, đặc biệt chú trọng khâu xây dựng nội dung văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự, phương pháp tổ chức đại hội. Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bám sát hướng dẫn công tác nhân sự của Hội Nông dân huyện và sự chỉ đạo của cấp ủy thực hiện tốt các bước quy trình nhân sự, xây dựng đề án nhân sự  tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội và đề án nhân sự đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng phân bổ. Cùng với việc chuẩn bị công tác nhân sự, việc chuẩn bị các văn bản, kịch bản điều hành, chương trình Đại hội …vv, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, nhất là việc lựa chọn nhân sự để điều hành các nội dung chương trình đại hội. Sau khi hoàn thiện xong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Ban thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn đều mời Thường trực Hội Nông dân Huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở duyệt chương trình, nội dung trước khi tổ chức Đại hội. Do vậy, đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đều diễn ra trong không khí phấn khởi, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên nông dân.  

 

Đại hội Hội Nông dân xã Nam Hùng 

Tính đến nay 20/20 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn đã bầu  274 đ/c vào Ban chấp hành, 128 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Nam Trực  lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn  đã bầu 82 đ/c vào Ban thường vụ, 19 đ/c Chủ tịch, 18 đ/c Phó chủ tịch. Trong đó có 02 đ/c Chủ tịch, 07 đ/c Phó chủ tịch mới tham gia lần đầu đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 05, 09 của BCH đảng bộ tỉnh Nam Định và Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện. Đơn vị có số lượng ủy viên BCH cao nhất là 15 đồng chí, đơn vị ít nhất là 9 đồng chí.

Đại hội đã diễn ra đúng theo quy định, thật sự là ngày hội của hội viên nông dân, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, thống nhất về ý chí và hành động; khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Sau Đại hội Hội Nông dân, các xã, thị trấn tập trung triển khai, tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở đến cán bộ, hội viên nông dân, thể hiện bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trọng tâm về các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với công tác chỉ đạo các cơ sở hội hoàn thiện các văn bản để ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Nam Trực hiện đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, diễn ra trong tháng 6 năm 2018. /.    

     Tống Văn Thuận - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Hội Nông dân  huyện

image advertisement

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement

 anh tin bai

image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3