image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND huyện Nam Trực tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện

Chiều ngày 18/03/2015, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Nam Định tổ chức cuộc họp về xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Nam Trực.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi  trên địa bàn huyện Nam Trực chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định tại huyện Nam Trực.

Đồng chí Vũ Văn Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện đã báo cáo nhanh kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định ngày 25/6/2014 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Sau khi có hướng dẫn và chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Nam Trực đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp, Hạt quản lý đê điều, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Nam Ninh phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thông kê các vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi. Kết quả đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, toàn huyện có 448 vi phạm đê điều, 1353 vi phạm về công trình thủy lợi, 2493,4 m2 bãi để vật liệu, 260 m2 bè mảng, 2800m2 bèo rác và 1003 vi phạm khác. Sau 8 tháng thực hiện chỉ thị số 14, UBND huyện đã tiến hành xử lý, giải tỏa 10 trường hợp vi phạm đê điều; 43 lều, quán; 11 đăng, đó, vó, lờ; 232 m2 bãi để vật liệu và 92 vi phạm khác.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã công bố Quyết định thành lập Tổ công tác của huyện giúp các xã, thị trấn kiểm tra các trường hợp vi phạm về đê điều và công trình thủy lợi gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp các xã, thị trấn tiến hành thống kê, kiểm tra, rà soát lại các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi; phối hợp với các xã, thị trấn làm rõ mức độ vi phạm, thời điểm vi phạm và thẩm quyền xử lý các vị phạm; hướng dẫn các xã, thị trấn có lộ trình xử lý các vi phạm đã tồn đọng; đồng thời xử lý cương quyết, dứt điểm các vi phạm mới phát sinh.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thảo luận đóng góp ý kiến tập trung nêu lên những giải pháp giải quyết các vi phạm pháp luật đê điều, công trình thuỷ lợi mới phát sinh và kế hoạch xử lý với những trường hợp vi phạm từ trước.

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi huyện nêu rõ: Trong năm 2015, huyện Nam Trực quyết liệt xử lý các vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi; Các ngành chức năng cần đồng loạt vào cuộc để xử lý triệt để các vi phạm trên đê, hành lang đê và vi phạm công trình thủy lợi. Trong quá trình xử lý cần thực hiện theo lộ trình và có thời gian cụ thể. Đối với các vi phạm mới phát sinh cần giải quyết triệt để với phương châm xử lý ngay. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND cũng giao nhiệm vụ cho các bộ phận, các ngành chức năng. Cụ thể: Đối với Tổ công tác giúp việc của huyện, trên tinh thần các vi phạm đã thống kê, tổ công tác xây dựng kế hoạch, thời gian xuống làm việc trực tiếp với từng xã, thị trấn phấn tích rõ về tích chất vi phạm, thời điểm vi phạm từ đó xác định thẩm quyền xử lý, lộ trình giải quyết. Đối với Phòng Tài nguyên môi trường: Cần làm rõ nguồn gốc đất của các trường hợp vi phạm. Đối với phòng Tư pháp: Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện xây dựng hồ sơ các trường hợp vi phạm. Đối với Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Phát thanh huyện: Phối hợp mở chuyên mục tuyên truyền Pháp luật về đê điều, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi…

image advertisement

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement

 anh tin bai

image advertisementVideo Sự Kiện
  • Giao lưu nghệ thuật quần chúng huyện Nam Trực 2024
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
1 2