image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 3160
Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Nam Trực tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng tới Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn với các nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; nghe UBND báo cáo các nội dung dự kiến trình kỳ họp HĐND bất thường sáng 02/10/2018. Đồng chí Triệu Đức Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan Thanh tra huyện, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - HUV, Chánh văn phòng HU - HĐND - UBND huyện trình bày tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện, đạt được những kết quả quan trọng là: Mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 đạt huyện nông thôn mới đã và đang được chỉ đạo rất quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của nhân dân trong huyện. Có 2 xã Tân Thịnh, Điền Xá được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã nông thôn mới; 2 xã, thị trấn: Nam Giang, Nghĩa An vừa được tỉnh thẩm định đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 20/20 xã, thị trấn; Công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình dự án được tập trung chỉ đạo, hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều công trình, dự án để khởi công trong năm 2018; Công tác quản lý đất đai có nhiều tiến bộ; Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ngành giáo dục duy trì được thành tích cao; Hoạt động văn hóa đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về môi trường nếp sống văn minh trong việc tang; Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều tiến bộ; Hoạt động của các cơ quan khối nội chính đạt kết quả khá tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng luật; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, mang tính xây dựng, có đổi mới mang lại hiệu quả cao; Việc học tập chuyên đề năm 2018 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được triển khai quyết liệt hơn; các đoàn thể chính trị xã hội có sự tham gia xây dựng NTM ở địa phương khá hiệu quả với các việc làm thiết thực...  
Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Quy - HUV, Trường phòng Công thương huyện trình bày báo cáo về chủ trương đầu tư các hạng mục công trình xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng - HUV, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo danh mục các công trình, dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện.
Nội dung tham luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề như xây dựng Nông thôn mới chú trọng các tiêu chí môi trường, giáo dục, an ninh trật tự; triển khai xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách nhà nước, Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, công tác quốc phòng an ninh địa phương, công tác tổ chức cán bộ và công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, thảo luận một số vấn đề còn tồn tại của một số xã Nam Thanh, Nam Dương, Nghĩa An, thị trấn Nam Giang,...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các vấn đề về môi trường, giao thông, tài chính, thuế và chấn chỉnh lại quy chế làm việc, công tác cán bộ ở một số địa phương. Đặc biệt, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại kế hoạch đấu giá đất năm 2018, các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất ở lần đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh,... Ngoài ra, đẩy mạnh các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại một số xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Triệu Đức Hạnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị
Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; đạt được kết quả đó nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh để hoàn thành mục tiêu năm 2018 trong 3 tháng cuối năm, cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm ở mỗi cương vị, nhiệm vụ đảm nhận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị: Chú trọng công tác thu - chi ngân sách nhà nước; triển khai hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Nông thôn mới cấp xã, triển khai xây dựng NTM nâng cao cùng với xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới; chủ động xây dựng hồ sơ nông thôn mới cấp huyện cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí theo quy định và 3 mô hình điểm NTM của huyện; làm tốt công tác quản lý đất đai, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới theo Kết luận 43-KL/TU của Tỉnh ủy; quan tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế; thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên theo đúng quy định; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 cùng với thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh theo chỉ đạo của cấp ủy; đối với công tác quốc phòng an ninh, cần quan tâm chỉ đạo sát sao công tác diễn tập phòng thủ cấp xã, công tác tuyển quân năm 2019, đồng thời, duy trì tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

image advertisement

anh tin bai

anh tin baiimage advertisement
image advertisement


anh tin bai
anh tin baiimage advertisement
image advertisement

 anh tin bai

image advertisementVideo Sự Kiện
  • Tuần lễ Văn Hoá - Giáo Dục huyện Nam Trực - Nam Định lần thứ XII - Năm 2023
  • Các điển hình Dân vận khéo năm 2023 huyện Nam Trực
  • Hạ nhiệt mùa hè cùng ngành điện
  • Nam Trực - Điểm sáng trong phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao
1 2 3