image banner
Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 1079/KH-HĐNVQS
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 1079_.pdf