image banner
Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh Nam Định, Quý III năm 2020
Số ký hiệu văn bản 166/NQ-BĐDHĐQT
Ngày ban hành 21/10/2020
Ngày hiệu lực 21/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh Nam Định, Quý III năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 166_NQ_HDQT_QIII-20-Tinh.pdf