TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 944/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm scan1962.pdf