TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019Công văn của Huyện ủy Nam Trực về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 235-CV/HU
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Huyện ủy Nam Trực về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm CV_235_ngay_10062021_nghien_cuu,_hoc_tap,_quan_triet_Nghi_quyet_Dai_hoi_XIII_cua_Dang_0001_20210610093512560560.pdf