TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo Kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả hoạt động tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017
Thông báo của Kết luận UBND huyện tại buổi làm việc với Thị trấn Nam Giang, các cơ quan chức năng về việc làm chơ tạm phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Chùa thị trấn Nam Giang
Công văn của UBND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ cưỡng chế hộ dân vi phạm đất đai
Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị liên Thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh
Thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2017, đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 8/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017; chất vấn Trưởng phòng Tư pháp, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện
Thông báo của UBND huyện: v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực (19/09/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Nam Thái , huyện Nam Trực (15/09/2017)
Công văn của Sở Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (15/09/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định ( 14/09/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải (15/09/2017)
Lệnh của UBND huyện rút báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào (18/9/2017)
Thông tri của Huyện uỷ v/v Lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nam Trực lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (01/3/2017)
Thông tri của Huyện uỷ v/v Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Nam Trực giai đoạn 2012-2017  (19/8/2017)
Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 (18//9/2017)
Công văn của Sở Công Thương: Xử phạt vi phạm hành chính các vụ trộm cắp điện ( 12/09/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Triển khai hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (13/09/2017)
Lệnh của UBND huyện Báo động lũ trên sông Hồng và sông Đào(sông Hồng báo động cấp 2, sông Đào báo động cấp 1) (15/9/2017)
Quyết định của Huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 08/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới (14/9/2017)
Quyết định của UBND huyện Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Nam Trực (15/9/2017)
Quyết định của UBND huyện Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nam Trực (14/9/2017)
Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện và cấp xã (9/9/2017)
Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017" trên địa bàn huyện Nam Trực (14/9/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Tổ chức Tết Trung thu năm 2017 (12/09/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành " Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh" (12/09/2017)
Thông báo của UBND tỉnh: Về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực (13/9/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2847865
Đang online: 55