TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quyết định của UBND huyện Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2016 (8/12/2017)
Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) (12/12/2017)
Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân năm 2018 (04/12/2017)
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự án giai đoạn 1 dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (05/12/2017)
Công văn của Sở Lao động thương binh xã hội về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (01/12/2017)
Công văn của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch KSTTHC năm 2018 và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2017 (04/12/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (04/12/2017)
Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 (07/12/2017)
Công văn của Huyện uỷ v/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017 (07/12/2017)
Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học 2017-2018 (8/12/2017)
Kế hoạch của UBND huyện thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Nam Trực năm 2018 (8/12/2017)
Công văn của UBND huyện v/v xử lý tình trạng bán hàng trên mặt cầu Nguyễn, đường 490C xã Nam Cường (8/12/2017)
Công văn của Ban an toàn giao thông huyện v/v thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông dịp cuối năm 2017 và trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 (5/12/2017)
Công văn của UBND huyện v/v vệ sinh, thu dọn để triển khai duy tu tuyến đường Vàng (06/12/2017)
Công văn của Phòng Tài nguyên môi trường v/v tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trong giai đoạn mùa khô (vụ Đông Xuân năm 2017, 2018) (5/12/2017)
Công văn của Sở Tài chính: V/v triển khi thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công (24/11/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: V/v phê duyệt đầu tư dự án :xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180_050 đê Hữu Hồng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định (29/12/2017)
Công văn của UBND tỉnh: V/v chủ trương cho công ty TNHH Lan Chi Bussiness Hà Nam lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng siêu thị Lan Chi (28/11/2017)
Công văn của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM: V/v kiểm tra kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã NTM tại các xã đăng kí đạt chuẩn NTM năm 2017 (27/11/2017)
Công văn của sở Nông nghiệp V/v tăng cường chỉ đạo dâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp (27/11/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 3128496
Đang online: 61