TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
Kế hoạch của UBND huyện Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam năm 2017 (26/5/2017)
Hướng dẫn của Sở Tư pháp: Đánh giá kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (23/05/2017)
Công văn của Sở Công thương: Xây dựng đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Nam Định và vùng phụ cận đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (22/05/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 (24/05/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp xã,năm 2017 (23/05/2017)
Công văn của Sở nông nghiệp: Tập trung phòng trừ Rầy cuối vụ Xuân 2017 (22/05/2017)
Công văn của Sở Nội vụ: Thi nâng ngạch công chức, lên ngạch chuyên viên, thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 (23/05/2017)
Công văn của Sở Thông tin truyền thông: Thông báo công khai vị trí các trạm BTS phát triển mới của VNPT Nam Định (17/05/2017)
Nghị định của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản (16/05/2017)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 (19/05/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (24/5/2017)
Kế hoạch của HĐND huyện Tập huấn chuyên môn cho TT HĐND các xã, thị trấn (24/5/2017)
Kế hoạch của Sở Nội vụ: Triển khai thực hiện "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020" trên địa bàn tỉnh Nam Định (18/05/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Quản lý quy hoạch khi cấp phép đầu tư (22/05/2017)
Công văn của Văn phòng Trung ương đảng v/v gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 5 khoá XII (12/5/2017)
Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em (09/05/2017)
Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (08/05/2017)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 (18/05/2017)
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (17/05/2017)
Quyết định của Huyện uỷ Thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/05/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2412723
Đang online: 67