TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kế hoạch của Huyện uỷ Nam Trực triển khai công tác rà soát quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-Nq/TW ngày 30/11/2014 của Bộ Chính trị (Khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/06/2012 của Bộ Chính trị (Khoá XI)
Công văn của UBND huyện v/v tổ chức trực và đảm bảo công tác quản lý đất đai trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017
Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện uỷ Nam Trực tại Hội nghị giao ban ngày 14/4/2017 về việc đảm bảo hành lang ATGT và vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông
Kế hoạch của UBND huyện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trực
Thông báo của UBND huyện tại buổi làm việc với các phòng chức năng triển khai việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và khắc phục ô nhiễm môi trường tại các trục đường QL 21B, TL 490C và đường Vàng trên địa bàn huyện
Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh (24/04/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: VV bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2016 (25/04/2017)
Công văn của Sở Nội vụ: Báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC của BCĐ CCHC của Chính phủ (25/4/2017)
Kế hoạch của BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh: Triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020 (25/4/2017)
Chương trình của BCĐ Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh: Kiểm tra công tác tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2017 (21/4/2017)
Thông báo của Thành phố Nam Định: V/v triển khai thi công xây dựng Công trình:Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía nam thành phố Nam Định(đoạn nối từ Tỉnh lộ 490c đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong) (20/4/2017)
Công văn của huyện uỷ v/v treo Quốc kỳ (25/4/2017)
Công văn của UBND huyện v/v đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp 30/4-1/5 (25/4/2017)
Công văn của UBND huyện v/v danh sách lãnh đạo UBND huyện trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017 (15/4/2017)
Công văn của UBND huyện v/v lịch kiểm tra hiện trạng, xác định nguồn gốc sử dụng đất, điều tra khảo sát giá đất các vị trí đấu giá đất các vị trí đấu giá đất ở theo KH 2017 (25/4/2017)
Công văn của UBND huyện v/v chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị tập huấn ngày 28/4/2017 và hội nghị chiều ngày 27/4/2017 (25/4/2017)
Công văn của Cục Thuế Nam Định: Quản lý thuế trong hoạt động xây dựng vãng lai nôi tỉnh (19/04/2017)
Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định tháng 4/2017 (20/04/2017)
Công văn của Sở Nông nghiệp &PTNN: Lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi (18/04/2017)
Công văn của Cục Thống kê Nam Định: Chính thức giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta(ha) đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2016 (19/04/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Hướng dẫn triển khai theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 ( 21/04/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (20/04/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (20/04/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01//2017 của Chính phủ (19/4/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh (19/4/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2288752
Đang online: 84