TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thông báo của Ban Thường vụ huyện uỷ ngày 21/6/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm
Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v quản lý phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa huyện và các xã, thị trấn
Công văn của Huyện uỷ v/v quản lý đối với Đảng viên, cán bộ đi công tác, học tập, tham quan, du lịch, chữa bệnh hay có nhu cầu về việc riêng ở nước ngoài
Thông báo Kết luận tại Hội nghị liên thường trực Huyện uỷ-HĐND-UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hội nghị
Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 định hướng đến năm 2020 huyện Nam Trực
Quyết định của Huyện uỷ Nam Trực v/v thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2017 (22/6/2017)
Công văn của Huyện uỷ Nam Trực v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW (26/6/2017)
Công văn củaUBND tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (23/06/2017)
Công văn của Sở Y tế: Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt (20/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (23/06/2017)
Công văn của Sở Lao động Thương Binh xã hội: Thực hiện, xác định xã đạt chuẩn NTM tiêu chí 11,12,14.3,18.6 - Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (22/06/2017)
Công văn của Sở Lao động Thương Binh xã hội: Thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) (22/06/2017)
Thông báo của UBND tỉnh: Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định ( 22/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá QSD đất ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện (22/06/2017)
Kết luận của HĐND Giám sát công tác quản lý thu thuế khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2016 (26/6/2017)
Báo cáo của HĐND huyện Nam Trực Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (23/6/2017)
Báo cáo của Huyện uỷ Nam Trực kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (20/6/2017)
Thông báo của UBND huyện chức danh và danh sách công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác năm 2017  (23/6/2017)
Thông báo của UBND huyện Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 (23/6/2017)
Kế hoạch của UBND tỉnh: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 (20/06/2017)
Công văn của Sở Xây dựng: Báo cáo thông tin về công trình đang thi công xây dựng (20/06/2017)
Công văn của UBND huyện v/v phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017 (15/6/2017)
Quyết định của UBND tỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 (16/06/2017)
Công văn của UBND tỉnh: Chủ trương lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An  (16/06/2017)
Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc với xã Nghĩa An, xã Nam Hùng về tình hình giải toả hành lang an toàn giao thông (19/6/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2542264
Đang online: 51