TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Công văn của UBND huyện v/v báo cáo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 (17/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v cử người đại diện làm việc với UBND huyện liên quan đến kiến nghị của 23 đơn vị thuê đất tại cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn I (17/10/2017)
Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác quản lý xây dựng cơ bản tại các xã Nam Tiến, Nam Thắng, Nam Hùng và Phòng Tài Chính Kế hoạch năm 2015, năm 206 và 9 tháng đầu năm 2017 (17/10/2017)
Quyết định của HĐND huyện v/v thành lập đoàn giám sát công tác thi hành án dân sự tại xã Điền Xá, Nam Hồng, Chi Cục thi hành án dân sự huyện (01/01/2017 đến 31/8/2017) (17/10/2017)
Kết luận của UBND huyện Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất dai của UBND xã Nam Tiến, huyện Nam Trực (16/10/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 054257 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 28/06/2004 mang tên ông Nguyễn Văn Thép, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định (16/10/2017)
Quyết định của UBND huyện v/v huỷ bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 925546 do UBND huyện Nam Trực cấp ngày 23/10/2007 mang tên ông Vũ Thanh Hiền, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định (16/10/2017)
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh xã hội: quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp (21/09/2017)
Thông tư của Bộ Tài Chính: quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. (15/10/2017)
Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (27/09/2017)
Nghị định của Chính phủ: hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. (27/09/2017)
Thông báo Kết luận của UBND huyện tại buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động của Ban nông nghiệp xã Nam Hoa từ năm 2010 đến phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới (16/10/2017)
Kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực Giám sát về công tác quản lý xây dựng cơ bản năm 2015, 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện (13/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v cử người đại diện làm việc với UBND huyện liên quan đến Cụm công nghiệp Đồng Côi giai đoạn I (09/10/2017)
Công văn của UBND huyện v/v hưởng ứng ngày Pháp Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (10/10/2017)
Thông báo của UBND tỉnh về thời gian làm việc mùa đông (05/10/2017)
Công văn của Sở Giao thông vận tải: Tổ chức hệ thống giám sát thi công các gói thầu Khôi phục, cải tạo năm thứ nhất - Dự án LRAMP tỉnh Nam Định (11/9/2017)
Công văn của Ban Chỉ đạo 389 UBND tỉnh: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, GLTM sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (04/10/2017)
Công văn của Sở Nông nghiệp: Về việc tăng cường chỉ đạo tiêm phòng vắc xin vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm  (04/10/2017)
Công văn của HĐND tỉnh: Về việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và đầu tư ( 04/10/2017)
   THỐNG KÊ TRUY CẬP
 2946930
Đang online: 47