image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1115
  • Trong tuần: 14 731
  • Tất cả: 6447604
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trong đợt tuyển dụng giáo viên Mầm non 2015
Lượt xem: 2580
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trong đợt tuyển dụng giáo viên Mầm non 2015

UBND HUYỆN NAM TRỰC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

GIÁO VIÊN MẦM NON

 Số:     01/HD-HĐTD                               Nam Trực, ngày  04  tháng  03  năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thi trắc nghiệm trong đợt tuyển dụng giáo viên Mầm non 2015

 

I. Hình thức thi, cách thực hiện bài thi.

1. Hình thức đề thi: Đề thi ra dạng trắc nghiệm, gồm 50 câu hỏi, mỗi câu hỏi có từ 3 đến 4 phương án trả lời.

2. Thời gian làm bài: 60 phút.

3. Cách thức thực hiện bài thi:

- Người dự tuyển làm bài trực tiếp vào tờ đề thi.

- Người dự tuyển căn cứ vào từng câu hỏi, tìm phương án trả lời phù hợp với yêu cầu của câu hỏi và khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời mà mình chọn.

II. Tài liệu liên quan đến nội dung thi.   

1. Luật Giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11); Luật bổ sung một số điều của Luật giáo dục (Luật số 44/2009/QH12)

2. Điều lệ trường mầm non năm 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non hoặc văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

3. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Chương trình giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5.  Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo lớn 5-6 tuổi - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tháng 10/2009 (Tác giả: TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS. Lê Thu Hương, TS. Lê Thị Ánh Tuyết).

Nơi nhận:                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Nội vụ; (Để báo cáo)

- Các thí sinh dự thi;                                                                            (Đã ký)

- Cổng TTĐT;

- Lưu: HĐTD.                                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                           Vũ Tiến Duật

 

image advertisementimage advertisement
image advertisement
 

Video Sự Kiện
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
  • Nam Trực nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa (27/7/1947 - 27/7/2021)
  • Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
  • Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp
1 2 3