image banner
ĐẢNG BỘ,CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO


image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1099
  • Trong tuần: 14 715
  • Tất cả: 6447588
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Mầm non ngoài biên chế huyện Nam Trực năm 2015
Lượt xem: 1448
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Mầm non ngoài biên chế huyện Nam Trực năm 2015

          ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NAM TRỰC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/TB-UBND                                       Nam Trực, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng giáo viên mầm non ngoài biên chế

huyện Nam Trực năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGD ĐT-BTC-BNV ngày 11/03/2013 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 12b/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Văn bản số 629/HD-SNV ngày 20/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế như sau:

I. Quy định chung.

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.1 Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

- Có lý lịch rõ ràng

- Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy trở lên có ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Trực trước ngày 01/7/2014; Những người có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Trực từ ngày 01/7/2014 trở lại đây, thì phải có chồng hoặc vợ, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ hiện có hộ khẩu thường trú tại huyện Nam Trực.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

1.2 Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển

- Những người được đào tạo hệ tại chức ở các trường sư phạm.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục giáo dưỡng.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số chỉ tiêu giáo viên mầm non cần tuyển là 80 chỉ tiêu

2. Thứ tự ưu tiên về trình độ và trường đào tạo:

Ưu tiên tuyển trước những người tốt nghiệp Đại học, cao đẳng sư phạm chuyên ngành sư phạm Mầm non; Giáo dục Mầm non hệ chính quy, sau đó nếu còn chỉ tiêu thì tuyển những người tốt nghiệp Trung cấp sư phạm chuyên ngành sư phạm Mầm non; Giáo dục Mầm non hệ chính quy ở các trường đào tạo khác.

 III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển sử dụng theo mẫu của Bộ Nội vụ, thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; có dán ảnh 4 x 6 và đóng dấu giáp lai của UBND nơi xác nhận trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản chính và bản sao (công chứng): Bảng kết quả học tập, bảng điểm hoặc học bạ ghi kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

- Bản chính và bản sao (công chứng) bằng chuyên môn hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu chưa được cấp bằng).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

- Hai ảnh 4x6 kiểu chân dung ghi họ, tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh

- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).

Về bảng điểm kết quả học tập: Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thành phần điểm do cơ sở đào tạo cấp theo đúng  quy định tại Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (nếu được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) theo thang điểm 10. Người xin xác nhận điểm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó.

Khi nộp hồ sơ người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế huyện Nam Trực.

IV. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ.

          1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Được thực hiện liên tục trong giờ hành chính của tất cả các ngày (kể cả ngày nghỉ), bắt đầu từ ngày  22/01/2015 đến hết 17h00 ngày 10/02/2015 tại phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nam Trực.

Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ dự tuyển đối với những người không trúng tuyển (Bản chính: Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm sẽ trả lại sau 10 ngày công bố danh sách những người trúng tuyển).

V. Hình thức và nội dung xét tuyển.

1. Hình thức xét tuyển: Tuyển dụng giáo viên mầm non bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức trắc nghiệm.

VI. Xét trúng tuyển.

1. Ưu tiên trong tuyển dụng:

1.1. Ưu tiên tuyển dụng đặc cách

+ Xét tuyển đặc cách: Những người thuộc diện xét tuyển đặc cách không phải thực hiện bài kiểm tra sát hạch mà chỉ xét các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

+ Ưu tiên tuyển đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển đối với những người đủ điều kiện dự tuyển và thuộc các đối tượng sau:

- Con Liệt sỹ;

- Con đẻ của thương binh hạng 1/4;

- Người tốt nghiệp Tiến sĩ có ngành, chuyên ngành đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển (trước đó đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài  hạn).

- Người tốt nghiệp Thạc sĩ, có ngành, chuyên ngành đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển (trước đó đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài  hạn của các trường đại học.

- Người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non và Giáo dục mầm non hệ chính quy tập trung dài hạn loại giỏi ở các trường Đại học sư phạm.

1.2.Trường hợp số người thuộc diện xem xét tuyển đặc cách nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng truyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Con Liệt sỹ.

- Con đẻ của thương binh hạng ¼.

- Người tốt nghiệp tiến sỹ.

- Người tốt nghiệp thạc sỹ.

- Người tốt nghiệp đại học loại Giỏi.

Theo thứ tự ưu tiên trên, nếu số người được xem xét xét tuyển đặc cách vẫn lớn hơn chỉ tiêu tuyển dụng thì lấy kết quả học tập ở bậc đào tạo theo yêu cầu tại vị trí việc làm cần tuyển để xét chọn người có kết quả cao hơn trúng tuyển (kết quả học tập được xác định theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Nội dung xét tuyển.

Áp dụng quy định tại Điều 11, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ thực hiện nội dung xét tuyển đối với người dự tuyển như sau:

- Xét kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

- Kiểm tra, sát hạch về năng lực chuyên môn bằng một bài thi trắc nghiệm.

Nội dung, thời gian và địa điểm sát hạch có thông báo sau

3. Cách tính điểm: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  như sau:

3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập cuả người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 01.

3.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự tuyển và được quy đổi theo tháng điểm 100, tính hệ số 01.

3.3. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo tháng điểm 100, tính hệ số 02.

3.4. Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 02.

3.5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành. Đối với người đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng điểm học tập theo tín chỉ và điểm thực hành.

4. Xác định người trúng tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

4.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành (chưa nhân hệ số 02) mỗi loại từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng (sau khi đã trừ số người tuyển đặc cách - nếu có) theo thứ tự ưu tiên về trình độ và trường đào tạo.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng truyển; Nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

- Danh sách những người trúng tuyển được niêm yết công khai tại phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ.

VI. Về kinh phí xét tuyển.

Mỗi người nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp lệ phí 200.000đ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng chẵn).

Thông báo này được niêm yết công khai tại phòng Giáo dục & Đào tạo, phòng Nội vụ huyện Nam Trực, thông báo trên đài phát thanh của huyện và đăng trên trang tin điện tử của UBND huyện Nam Trực.

Những thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển giáo viên mầm non ngoài công lập năm 2015 xin liên hệ với các cơ quan: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, số điện thoại: 0350 3913600, phòng Nội vụ huyện, số điện thoại: 091.7766347.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ, sở GDĐT;                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Huyện ủy;                                                                         CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Hội đồng tuyển dụng;

- Phòng Giáo dục & ĐT;                                                               (Đã Ký)

- Phòng Nội vụ;

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện;                             Triệu Đức Hạnh

- Đài phát thanh huyện;

- Lưu: VP

 

image advertisementimage advertisement
image advertisement
 

Video Sự Kiện
  • Công tác Dân vận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Nam Trực
  • Nam Trực nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa (27/7/1947 - 27/7/2021)
  • Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
  • Hội LHPN huyện Nam Trực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp
1 2 3